Privacy Statement

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Hairforce1. U dient zich ervan bewust te zijn dat Hairforce1 niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze (mobiele) website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Hairforce1 respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld

Grondslag en doel gegevensverwerking

De op onze (mobiele) website ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:

* Het inplannen van afspraken met jou;

* Het jou goed van dienst kunnen zijn in onze Salon;

* Het beantwoorden van jouw vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten;

* Het dienen van een gerechtvaardigd belang van onze Salon, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van verwante producten en diensten;

* Klanttevredenheidsonderzoeken. We kunnen ook een andere partij vragen om dit voor ons te doen;

* Ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten;

* Ter verbetering van onze website;

* Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Welke gegevens?

Wij verwerken de volgende gegevens bij gebruik van onze (mobiele) website:

* Door jou ingevuld in een contactscherm

o Je naam

o Je e-mailadres

* Overige gegevens:

o Gegevens over jouw surfgedrag op onze site;

o IP-adres internetbrowser en apparaattype.

Naar aanleiding van jouw bezoeken en contacten met onze Salon bewaren wij verder:

* Klantgegevens uit onze historie met jou:

* Naam, Adres, Geslacht, Geboortedatum, Telefoonnummer. E-mailadres

* Gemaakte afspraken

* Behandelingen

* Gekochte producten

* Recepten

* Kassabonnen

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/voogd. De ouders/voogd kunnen hun toestemming intrekken , wij verwijderen dan de persoonsgegevens van het kind.

Uw persoonsgegevens worden door Hairforce1 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

* Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna maximaal 7 jaar.

Cookies

Onze Salon gebruikt op haar website de volgende soorten cookies:

1. Analytische cookies, namelijk Google Analytics.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser.

Wij geven je de mogelijkheid om de informatie aanwezig op de websites te delen via social media. Daarvoor kun je gebruik maken van de social media buttons. Als je op een van deze buttons klikt, word je doorverwezen naar de website van de betreffende social media partij. Zodra je doorklikt plaatsen zij cookies. Meer informatie over deze cookies vind je op hun eigen website: Facebook en Instagram.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. De Salon gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De Salon heeft hier geen invloed op. De Salon heeft jouw IP-adres binnen Google Analytics geanonimiseerd en ‘gegevens delen’ niet geactiveerd c.q. gedeactiveerd.

Recht van inzage, correctie, verzet en verwijdering

Je hebt het recht om alle persoonsgegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Ook heb je het recht niet langer door ons te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Daarnaast heb je het recht om de door jou gegeven toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens te allen tijde in te trekken en/of je persoonsgegevens te laten verwijderen.

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat wij de gegevens alleen bewaren met toestemming van de ouders. Deze toestemming kan op elk gewenst moment worden teruggetrokken. De persoonsgegevens worden dan verwijderd.

Voor al deze gevallen kan je contact opnemen met onze Salon.

Klachtenregeling

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze Salon dan horen wij dit uiteraard graag. Wij zullen er dan alles aan doen om deze op te lossen binnen de gestelde wetgeving.

Bewaartermijn

Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij zullen jouw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om jouw de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.

Denk hierbij aan:

* Mailchimp (als je een mail van ons ontvangt via onze koppeling)

* Banken (als je anders dan contant betaalt)

* De belastingdienst (als de belastingdienst een onderzoek uitvoert)

* 1kapper.nl (de leverancier van ons afspraaksysteem en kassasysteem)

Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken is reeds een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website via hyperlinks kunnen worden bezocht.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan..

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018

Contactgegevens

Hairforce1 C.fockstraat 148 015 2125002 info@hairforce1delft.nl